Size bir telefon kadar yakınız
+90 501 035 96 24
Dil Seçin

KOSGEB Danışmanlık Verilen Destekler

KOSGEB Danışmanlık Verilen Destekler

KOSGEB DESTEKLERİ

 • Nitelikli Eleman Desteği: Personel net maaş desteği veriyor olup destek oranı

%60 ‘dır.

 • Yurt İçi Fuar Desteği: Boş alan (yer) kirası ile standart stant konstrüksiyonu ve dekorasyonu giderlerini karşılıyor olup destek oranı %60 ‘dır.
  • Sınai ve Mülkiyet Hakları Desteği: Sınai mülkiyet haklarının korunmasını sağlamak amacıyla yapılan giderleri karşılıyor olup, destek oranı %60 ‘dır.
  • Belgelendirme Desteği: Müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, test ve belge giderlerini karşılıyor olup, destek oranı %60 ‘dır.
  • Tasarım Desteği: Şirketlerin tasarım merkezlerinden ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarının destekliyor olup, destek oranı %60 ‘dır.
  • Teknik Danışmanlık Desteği: Teknik Danışmanların Yetkilendirilmesi ve

Teknik Danışmanlık Hizmetlerini destekliyor olup, destek oranı %60 ‘dır.

 • Model Fabrika Desteği: Bakanlık tarafından bildirilen; model fabrikalardan, dijital dönüşüm merkezlerinden ve/veya yetkinlik merkezlerinden işletmelerin alacakları hizmet giderlerine destek veriyor olup destek oranı %60 ‘dır.
  • Yurt Dışı İş Gezisi Desteği : İşletme temsilcilerinin konaklama, ulaşım gideri, rehberlik hizmeti, fuar giriş ücretleri ve toplantı giderlerine destek veriyor olup, destek oranı %60 ‘dır.
  • Bağımsız Değerlendirme Desteği : Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında yaptıkları proje başvurularına ilişkin bağımsız değerlendirme raporu giderlerine destek veriyr olup, destek oranı %60 ‘dır.
  • Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği : TEVMOT projesi

kapsamında pilot olarak seçilen Kocaeli Gebze OSB, Antalya OSB, Uşak OSB, Bursa OSB, İzmir Kemalpaşa OSB, Ankara Sanayi Odası 1. OSB ve Adana Hacı Sabancı OSB’de faaliyet gösteren işletmelerin enerji verimli motor değişimlerine imzalanan protokol çerçevesinde desteklenmekte olup, destek oranı %60 ‘dır.

 • Test ve Analiz Desteği : Test/analiz raporu giderlerine destek veriyor olup, destek oranı %60 ‘dır.
 • Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı : Aşağıdaki oranlarda desteklenmektedir:
  • Mikro işletmeler için azami 2 yeni istihdam karşılığında toplam

200.000 TL,

 • Küçük işletmeler için azami 5 yeni istihdam karşılığında 500.000 TL

destek verilir.

 • İşletme sahibi kadın veya işe alınan personel kadın ise destek miktarına

10.000 TL (her bir kadın personel için) eklenecektir.

 • Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı: Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri, Nitelikli Personel Giderleri, Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri (Proje Danışmanlık, Eğitim, Proje Tanıtımı Giderleri, Yurt İçi ve Yurt Dışı Kongre/Konferans/Fuar

Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti) ve işletme kuruluş giderlerine destek veriyor olup, destek oranı personel Giderleri Desteği %100’dür. Personel giderleri için %60 destek oranı dikkate alınmaksızın; Uygulama Esaslarında

belirtilen hesap yöntemine göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır.

DESTEKLENECEK GİDERLERDestek Üst Limiti (TL)Destek Oranı (%)
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği      150.000,00      75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)      300.000,00      75
Personel Gideri Desteği200.000,00100
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği  100.000,00  75
Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği  100.000,00  75
  DİĞER DESTEKLERDestek    Üst    Limiti (TL)Destek      Oranı (%)
Proje Danışmanlık Desteği20.000,0075
Eğitim Desteği20.000,0075
Proje Tanıtım Desteği10.000,0075
Yurt    İçi    ve    Yurt    Dışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/      Teknolojik                   İş Birliği Ziyareti Desteği      20.000,00      75
 • Yurt Dışı Pazar Destek Programı : Personel Giderleri, Teçhizat- Donanım Giderleri Yazılım Giderleri Tanıtım Giderleri, Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri Test / Analiz ve Belgelendirme Giderleri Diğer Hizmet Alım Giderlerine destek veriyor olup, destek oranı %70 geri ödemesiz, %30 geri ödemeli şeklindedir.
Destek Üst Limiti:
210.000,00 TL+90.000,00 TL=300.000,00 TL
Geri Ödemesiz Geri Ödemeli Toplam
 • KOBİGEL Destek Programı : Personel giderleri Hizmet giderleri Makine – teçhizat ve yazılım giderlerini desteklemektedir. Destek oranı %60’dır.
  • Stratejik Ürün Destek Programı : Personel giderleri Makine-teçhizat giderleri Yazılım giderleri Referans numune gideri Hizmet alımı giderine destek veriyor olup, destek oranı %60 ‘dır.
  • Teknoyatırım Destek Programı : Personel giderleri Makine-teçhizat giderleri Yazılım giderleri, Üretim hattı tasarım giderleri Eğitim ve danışmanlık giderleri Tanıtım ve pazarlama giderlerine destek veriyor olup Destek kapsamı içerisinde uygulanacak destek oranı %60 olup; %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz olarak verilir.
Destek Üst Limitleri:
Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti;
700.000,00 TL+300.000,00 TL=1.000.000,00 TL
Geri Ödemesiz Geri Ödemeli Toplam
Destek Üst Limitleri:
Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli
4.200.000 TL+1.800.000 TL=6.000.000 TL
Geri Ödemesiz Geri Ödemeli Toplam
 • İş Birliği Destek Programı : Personel giderleri Malzeme ve hammadde giderleri Makine, teçhizat ve kalıp giderleri Yazılım giderleri Hizmet alımı giderlerini destekliyor olup, Proje destek oranı personel giderleri hariç tüm giderler için %60 olup; %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz olarak verilir.
İŞLETİCİ KURULUŞ MODELİ
  İşletici Kuruluşun Teknoloji Alanı     İşletici Kuruluş Proje Destek Üst Limiti (TL) 
Asgari KOBİ SayısıGeri Ödemesiz  Geri Ödemeli  ToplamToplam Üst Limit (TL)
Yüksek21.500.000,003.500.000,005.000.000,005.000.000,00
Orta31.500.000,003.500.000,005.000.000,005.000.000,00
Diğer51.500.000,003.500.000,005.000.000,005.000.000,00
PROJE ORTAKLIĞI MODELĠ
Ġşletici Kuruluşu n Teknoloji Alanı Ġşletici   Kuruluş   Proje   Destek   Üst Limiti (TL)  Toplam Üst Limit (TL) 
Asgari KOBĠ Sayısı  Geri Ödemesiz  Geri ÖdemeliĠşletme Başına Toplam  Geri Ödemesiz  Geri Ödemeli    Toplam
   1.400.002.000.0003.000.0007.000.00010.000.00
Yüksek2600.000,000,00,00,00,000,00
   700.000,1.000.0003.000.0007.000.00010.000.00
Orta3300.000,0000,00,00,000,00
   525.000,750.000,01.500.0003.500.0005.000.000
Diğer5225.000,00000,00,00,00