Size bir telefon kadar yakınız
+90 501 035 96 24
Dil Seçin

KVKK Aydınlatma Metni

Anasayfa » KVKK Aydınlatma Metni

Atlas Belgelendirme olarak, kişisel verilerinizi önemsiyor ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, sizlere haklarınızı tamamen kullanmanız konusunda yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları: Atlas Belgelendirme olarak, faaliyetlerimiz çerçevesinde iş ortaklarımızla, müşterilerimizle ve çalışanlarımızla ilgili kişisel verileri toplamakta, kaydetmekte, saklamaktayız. Topladığımız kişisel veriler; yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, sözleşmelerimizi icra etmek, hizmetlerimizi sunmak ve iyileştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması: Kişisel verileriniz; yasal düzenlemeler doğrultusunda kamu kurumlarına ve özel sektör firmalarına aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği: Atlas Belgelendirme olarak kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Sistemlerimize ve altyapımıza yönelik tehditleri engellemek ve riskleri minimize etmek için düzenli olarak güncelleme ve bakım işlemleri yapmaktayız.

Kişisel Verilerinizin Saklanması: Kişisel verileriniz, KVKK’da belirtilen süreler doğrultusunda saklanmakta ve daha sonra imha edilmektedir.

KVKK Kapsamındaki Haklarınız:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenmiş olan kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçların uygun olup olmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
  • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İlgili mevzuatta öngörülen diğer haklarınızı kullanma.

KVKK ile ilgili taleplerinizi, Şeyhli Mahallesi Milat Sokak No:11 Daire : 8 Pendik İstanbul adresine kimlik bilgilerinizi de ekleyerek yazılı olarak veya info@atlasbelgelendirme.com e-posta adresine güvenli elektronik imza ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi aracılığıyla iletebilirsiniz.

Atlas Belgelendirme olarak, kişisel verilerinizi korumak ve KVKK ile ilgili yükümlülüklerimizi yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz.